Odi

Mold: Equorum

Modell: Highland Pony

Rasse/Breed: Highland Pony
Geschlecht/Gender: Hengst / Stallion